Opholdsattest

Grundlæggende antagelser fra Det Europæiske Fællesskab

Præcist svar på testen "hvad er CE-certifikatet?" er forbundet med løsningen af ​​de grundlæggende antagelser om at være Den Europæiske Union. Det ser ud til, at grunden til dens tilknytning er tre principper: den frie bevægelighed for varer, hoveder og kapital. For at skabe ovenstående principper besluttede EU's medlemsstater at fjerne alle hindringer for samhandelen inden for Fællesskabet og fastlagde også en fælles politik i kontakt med partnere uden for EU. Takket være dette blev der oprettet et udvekslingsområde på samfundspladsen, svarende til det sidste, der skaber en lejlighed i en landeklasse. Du har modtaget det. Jeg vil specificere det europæiske indre marked eller det fælles marked.

Det europæiske fælles marked og markedsføring af varer

De meget sværeste barrierer forbundet med handel mellem lande er nationale krav til produkternes tilstand og sikkerhed. Alle lande havde forskellige design og regler, der adskiller sig markant fra land til land. Den producent, der ønskede at sælge vores produkter i disse lande, måtte opfylde personlige krav. For at afskaffe handelsbarrierer var det nødvendigt at afskaffe disse forskelle. Standarder forbundet med handel med produkter kunne ikke ophæves. Derfor var den eneste udvej at forene dele i hele samfundet, takket være hvilken handel afhængig af disse eneste krav.

På et tidligt tidspunkt blev der forsøgt at regulere EU-lovgivningen med henvisning til individuelle kategorier af frugt og materialer. Tilgangen til stor kompleksitet og tidskrævende processer blev undtaget fra denne tilgang.

Løsningen ville være at skabe en forenklet løsning til teknisk harmonisering. Grundlæggende sikkerhedskrav er blevet defineret for individuelle produktgrupper, som nødvendigvis skal stilles inden produktet eller produktet tages i brug på det enkle europæiske marked.

Iværksættere uden for EU, der har til hensigt at introducere et produkt, der skal bevæge sig på EF-markedet, fx fra Tyrkiet, skal møde dem for at de skal overholde EU-standarder og -værdier vedrørende kvalitet. At vise dette faktum er deres ansvar.

Der er oprettet harmoniserede standarder, takket være hvilke iværksættere ved, hvilke væsentlige krav der skal opfyldes. Ikke forpligtelsen til at behandle disse standarder, dog. Iværksætter, der i en individuel mulighed for at bevise, at hans indtjening er velegnet til bevægelse på EF-markedet.

CE-certifikat - fabrikantens erklæring

CE-mærkning er lige så mærkelig som producentens erklæring om, at produktet opfylder de strenge krav til dets principper.Har symbolsiden for fabrikantens erklæring eller en autoriseret repræsentant. Det bekræfter, at produktet har været i koalition med de første krav, der blev indført i de produktspecifikke direktiver. Du kan se de nuværende eksisterende individuelle eller lidt forskellige direktiver.

Fællesskabslovgivningen giver en formodning om overensstemmelse og tilfredshed med mindstekrav til sikkerhed for et CE-mærket produkt.

CE-certifikatet er beskyttet på varerne under producentens eller en autoriseret repræsentants indenlandske ansvar. Dette fortsætter efter at have vist, at produktet opfylder de grundlæggende krav i direktivet. For at indføre dette faktum finder en overensstemmelsesvurderingsprocedure sted, og efter god verifikation udstedes en overensstemmelseserklæring. Procedurer for overensstemmelsesvurdering kan være forskellige i forhold til den risiko, der er forbundet med trækning af specifikke varer. Jo mere reel risikoen for at bruge frugten er, jo dybere er den, jo flere procedurer skal udføres af dens producent eller en autoriseret repræsentant. I nogle tilfælde er det nødvendigt at opfylde kravene i endda et dusin fællesskabsstandarder.