Eksplosionssikre containere

EX-betegnelsen er en professionel betegnelse til eksplosionsbeskyttelse, der bruges til beskyttelsesanordninger og systemer eller deres underenheder og dele.

I forhold til de lange forskelle i sikkerhedsretning i regionerne i Den Europæiske Union blev det besluttet at harmonisere de grundlæggende principper i specifikke medlemslande. Ensartede rettigheder har resulteret i en meget enklere og større varestrøm mellem EU-landene. Dette er, hvordan den såkaldte Direktivet om den nye metode, som manifesterede sig som en nøgleløsning for at forbedre samarbejdet mellem medlemslandene.For farlige områder og enheder, som er data til bogen i disse områder, skal to grundlæggende ATEX-oplysninger (fra den franske atmosfære eksplosibel nævnes:- Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds direktiv 94/9 / EU ATEX95 (af 23.03.1994 som en enhed af medlemsstaternes lovgivning om apparater, maskiner og beskyttelsessystemer, der lader arbejde i potentielt eksplosive områder- Direktiv 99/92 / EF ATEX137 (dateret 16.12.1999 om regulering af mindstekrav på gæsternes beskyttelse og sikkerhed for adfærd, hvor der kan være en atmosfære af eksplosionsfare.Hver EX-skål skal være ret markeret og gennemgå en række test, der er i planen for at fjerne enhver fabriksdefekt. EU-direktiverne, som Polen modtog i 2003, betyder og specificerer strengt reglerne for arbejde og levering af sådanne enheder.Du finder det rigtige materiale til Atex her.