Brandfarer minedrift

Minedrift i vores område er den mest positive i hele verden, og på trods af at metankul sømmer den sikreste. Sikkerhed er opnået ved brug af forskellige metoder og sikkerhedsforanstaltninger, takket være, at vi minimerer muligheden for at antænde eller eksplodere metan.

For at undgå metaneksplosion minimerer vi forekomsten af antændelsesfaktorer, der kan begrænses ved brug af passende anordninger. På minens eller grænsens eller forfædrenes side skal der leveres elektricitet til at kombinere skovbrugere og ødelægge transportbånd. Det er kun i slutningen af gnistningen af beskadigede kabler, at dannelsen af en elektrisk lysbue træder i tændingen og eksplosionen af metan. Derfor er bevidst eksplosionsbeskyttelse også nyttig i alt elektrisk udstyr. Takket være den beskyttelse, der anvendes i moderne enheder og institutioner, minimerer vi indtrængningen af elektrisk potentiale til metangruppen, så i tilfælde af en fejl ikke kommer det til tragedie. Minearbejdere, der arbejder på minens fremtid, er specielt uddannet med eksplosionsbeskyttelsesniveauet og flammesikker, så de sikkert kan skabe sig selv forskellige former for minedrift. Enhver elektriker skal hvert femte år deltage i en sådan uddannelse og slutte med en eksamen, takket være, at hans tanke vil blive forfrisket, og han vil kende bekendtskab med de andre regler og systemer til at opnå brandfarlig og eksplosionssikker.Eksplosionsbeskyttelse og flameproofhed er så et vigtigt element, der anvendes på hver mine, takket være risikoen for metaneksplosion minimeret.